ANTEPRIMA STANDARD WIREBAG MINI系列

ANTEPRIMA STANDARD WIREBAG MINI系列

今季ANTEPRIMA继续复刻设计与大家一同回顾品牌经典STANDARD WIREBAG 参考另一经典水滴形态的设计,并加上创意演绎,成就更小巧时尚的MINI STANDARD。 MINI STANDARD看来小巧却潜藏出色的功能性...
    共1页/1条